Praktikmed Vseobecny lekar pre dospelych

PRAKTIKMED, spol. s r.o.

prevádzkuje ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých  v zdravotnom stredisku v  Bratislave - Rusovciach na Balkánskej ul. č. 51.

Naša ambulancia má zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami:               Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

                                                                                                                  Union zdravotná poisťovňa, a.s.

                                                                                                                  Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Dostanete sa k nám autobusom č. 91 a 191 spod Mosta SNP a vystúpite na zastávke oproti kaštielu v Rusovciach.

                                                            !!!  Všetky  informácie  na www.praktikmed.sk   !!!